Финансови отчети

Изготвянето и публикуването на ГФО и Декларацията е крайна цел нa всяко едно счетоводство