Счетоводни консултации

Консултация за данъчно планиране на дейността.
Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка.